Χωρίς εικόνα

Είναι κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτια

5 Ιουνίου, 2011 skya 1

Αυτο το κείμενο αποτελεί επεξεργασία ενός άλλου κειμένου, με αρκετές αλλαγές και προσθήκες, που μοίρασα στους συναδέλφους υγειονομικούς ηλεκτρονικά, όταν δεν είχε ακόμα ξεκαθαριστεί η […]