Αρχική Σελίδα
Η Σφήκα - Τεύχος 10

Η Σφήκα – Τεύχος 10

Κυκλοφόρησε το τεύχος 10 (Ιούλιος 2017) του εντύπου «Η Σφήκα», της Συνέλευσης για την ΚΥκλοφορία των Αγώνων. Κατεβάστε το τεύχος 10 από εδώ. Περιεχόμενα – Η Οδύσσεια ενός αγώνα στα προγράμματα Voucher – Ενάντια στο τέλος της διαδρομής, σκέψεις για τη συνέχιση & διεύρυνση του αγώνα στα μέσα μεταφοράς – Συνέντευξη για τον αγώνα των...

Workfare

H συνέχεια της ανεργίας με άλλα μέσα «(…) Οι νέοι μας αποφοιτούν από τα λύκεια και τα πανεπιστήμια με ελάχιστη τεχνογνωσία (skills). Προτείνω όλοι οι νέοι και οι νέες από 17-23 ετών να ενταχθούν σε προγράμματα μαθήτευσης (apprenticeship) στα εργοστάσια και τις βιομηχανικές μονάδες της χώρας (όχι σε γραφεία) για δύο καλοκαίρια. Με αμοιβή μόνο...

Σχετικά με τον παρόντα ιστότοπο

Ο ιστότοπος που βλέπεις μπροστά σου δημιουργήθηκε από τη Σ.ΚΥ.Α. και επιδιώκει να κινηθεί πάνω σε τρείς βασικές πολιτικές κατευθύνσεις: α) Παρουσίαση και κυκλοφορία των αγώνων στη δημόσια σφαίρα. β) Κινηματικός διάλογος πάνω στην εμπειρία των αγώνων ή πάνω στα προβλήματα που ανακύπτουν σε παρεμβάσεις μέσα σε κοινωνικούς χώρους. γ) Παρουσίαση των εξελίξεων σχετικά με...