Αρχική Σελίδα

Workfare

H συνέχεια της ανεργίας με άλλα μέσα «(…) Οι νέοι μας αποφοιτούν από τα λύκεια και τα πανεπιστήμια με ελάχιστη τεχνογνωσία (skills). Προτείνω όλοι οι νέοι και οι νέες από 17-23 ετών να ενταχθούν σε προγράμματα μαθήτευσης (apprenticeship) στα εργοστάσια και τις βιομηχανικές μονάδες της χώρας (όχι σε γραφεία) για δύο καλοκαίρια. Με αμοιβή μόνο...

Σχετικά με τον παρόντα ιστότοπο

Ο ιστότοπος που βλέπεις μπροστά σου δημιουργήθηκε από τη Σ.ΚΥ.Α. και επιδιώκει να κινηθεί πάνω σε τρείς βασικές πολιτικές κατευθύνσεις:α) Παρουσίαση και κυκλοφορία των αγώνων στη δημόσια σφαίρα. β) Κινηματικός διάλογος πάνω στην εμπειρία των αγώνων ή πάνω στα προβλήματα που ανακύπτουν σε παρεμβάσεις μέσα σε κοινωνικούς χώρους. γ) Παρουσίαση των εξελίξεων σχετικά με την...
css.php